BANNER860-3
BANNER860-4
BANNER860-2
BANNER860-5
X

üpjün ederis
elmydama al iň gowusy
Netijeler

Mugt nusgalary we surat kitaplaryny alyňGit

“Kunshan Jiahe Filter Technology Co., Ltd.” dürli görnüşli howa süzgüç önümlerini, HEPA, ULPA howa süzgüçlerini, jübüt howa süzgüçlerini, V-bank howa süzgüçlerini, akyl mesh howa süzgüçlerini, ýuwulýan howa süzgüçlerini, panel howa süzgüçlerini öndürmekde we satmakda ýöriteleşendir. we ş.m. Öz gözleg we önümçilik bölümlerimiz bar. HEPA ULPA süzgüçleri üçin tozan mugt antibakterial barlaghana we arassa otaglar, orta netijelilige we esasy howa süzgüçlerine garşy güýçli tehniki güýç. Productshli önümler özboluşly antibakterial formula we ökde hünärli iş prosesi bilen ýasalýar.

kompaniýa hakda has köp bilmek

gözläň esasy hyzmatlar

“Lorem Ipsum” -yň parçalarynyň köp dürli görnüşleri bar, ýöne köpüsi bu üýtgeşiklige sezewar boldy.

saýlamagy maslahat berýäris
dogry karar

 • gymmatlyklarymyz
 • innowasiýa
 • tejribe

“Exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl aliquip ex ea commodo” adaty däl klaritatem insitamconse quat duis autem Exerci dation.

 • Süňk bölekleri
 • Kortikosteron EIA
 • Diş diskleri
 • Ostase® BAP EIA
 • Süňk bölekleri
 • Kortikosteron EIA
 • Diş diskleri
 • Ostase® BAP EIA

“Exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl aliquip ex ea commodo” adaty däl klaritatem insitamconse quat duis autem Exerci dation.

 • Süňk bölekleri
 • Kortikosteron EIA
 • Diş diskleri
 • Ostase® BAP EIA
 • Süňk bölekleri
 • Kortikosteron EIA
 • Diş diskleri
 • Ostase® BAP EIA

“Exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl aliquip ex ea commodo” adaty däl klaritatem insitamconse quat duis autem Exerci dation.

 • Süňk bölekleri
 • Kortikosteron EIA
 • Diş diskleri
 • Ostase® BAP EIA
 • Süňk bölekleri
 • Kortikosteron EIA
 • Diş diskleri
 • Ostase® BAP EIA

elmydama almagyňyzy üpjün ederis
iň gowy netijeler.

 • 1000

  Arsyldyzlar rahatlygy

  Okyjynyň okalýan mazmundan ünsüni sowjakdygy uzak wagtdan bäri dowam edýär.
 • 302

  Hünär işgärleri

  Okyjynyň okalýan mazmundan ünsüni sowjakdygy uzak wagtdan bäri dowam edýär.
 • 30

  Tejribe ýyllary

  Okyjynyň okalýan mazmundan ünsüni sowjakdygy uzak wagtdan bäri dowam edýär.
 • 640

  Üpjün edijiler

  Okyjynyň okalýan mazmundan ünsüni sowjakdygy uzak wagtdan bäri dowam edýär.

iň soňky mysallar

näme adamlar bilen gürleşiň

 • Wiktoriýa Porter Google INC-iň baş direktory
  Sahypanyň ýerleşişine seredeniňde, bir okyjynyň sahypanyň okalýan mazmuny bilen ünsüni özüne çeker. Lorem Ipsum-dan peýdalanmagyň nokady
 • Wiktoriýa Porter Google INC-iň baş direktory
  Sahypanyň ýerleşişine seredeniňde, bir okyjynyň sahypanyň okalýan mazmuny bilen ünsüni özüne çeker. Lorem Ipsum-dan peýdalanmagyň nokady
 • Wiktoriýa Porter Google INC-iň baş direktory
  Sahypanyň ýerleşişine seredeniňde, bir okyjynyň sahypanyň okalýan mazmuny bilen ünsüni özüne çeker. Lorem Ipsum-dan peýdalanmagyň nokady

hakda kompaniýasy

“Kunshan Jiahe Filter Technology Co., Ltd.” dürli görnüşli howa süzgüç önümlerini, HEPA, ULPA howa süzgüçlerini, jübüt howa süzgüçlerini, V-bank howa süzgüçlerini, akyl mesh howa süzgüçlerini, ýuwulýan howa süzgüçlerini, panel howa süzgüçlerini öndürmekde we satmakda ýöriteleşendir. we ş.m. Öz gözleg we önümçilik bölümlerimiz bar. HEPA ULPA süzgüçleri üçin tozan mugt antibakterial barlaghana we arassa otaglar, orta netijelilige we esasy howa süzgüçlerine garşy güýçli tehniki güýç. Productshli önümler özboluşly antibakterial formula we ökde hünärli iş prosesi bilen ýasalýar.

Koprak oka

iň soňky habarlar we bloglar

has giňişleýin gör
 • Howa süzgüçini gurmagyň manysy näme?

  Torba görnüşli esasy süzgüç köplenç merkezi kondisioner we merkezleşdirilen howa çalşygy ulgamlarynda ulanylýar. Torba görnüşli süzgüç süzgüç materialy hökmünde ýokary sintetiki süýümi ulanýar we süzülen howada ýokary takyklyk we köp mukdarda tozan siňdiriş aýratynlyklary bar. Mee üçin ...
  Koprak oka
 • Huwandan soň HEPA süzgüji nähili bolar?

  Industryurdumyzyň senagatynyň ösmegi bilen, galyndy gazlaryň we hapa suwlaryň dökülmegi daşky gurşawyň hapalanmagyna sebäp boldy we köp hapalaýjylary bejermek mümkin däl, bu adamlaryň durmuşyna uly täsir edýär. Şeýle-de bolsa, tehnologiýa hem yzygiderli täzelenýär we ösýär we ...
  Koprak oka
 • HEPA süzgüji hassahanalar üçin hakykatdanam möhümmi?

  1996-njy ýyldan başlap Hytaý Halk Saglygy goraýyş ministrligi şol ýylyň sentýabr aýynda durmuşa geçirilýän “Keselhananyň garaşylýan otagynyň arassaçylyk standartlary” standart belgisini (GB 9671-1996) teklip etdi. Olaryň arasynda howanyň hili, ses we garaşmagyň yşyklandyrylyşy ...
  Koprak oka
 • Garaşsyz gözlegleriň we ýokary netijelilik süzgüç öndürijileriniň önümçiliginiň aýratynlyklary haýsylar?

  Efficiencyokary öndürijilikli süzgüçler esasan bölejik tozanlaryny we 0,5umdan aşakdaky dürli asma jisimleri almak üçin ulanylýar. Ultra inçe aýna süýümli kagyzy süzgüç materialy, ofset kagyzy, alýumin filmi we beýleki materiallary bölüji plastinka hökmünde ulanyň, agaç çarçuwaly alýumin garyndysy bilen ýelmeşýär, yssyz. Bu beýik ...
  Koprak oka
 • FFU bilen ulanylýan ýokary netijelilik süzgüji näçe gezek çalşylýar?

  FFU bilen ulanylýan ýokary netijelilik süzgüji näçe gezek çalşylýar? Häzirki wagtda ýokary öndürijilikli süzgüçler optiki elektronikada, LCD suwuk kristal önümçiliginde, biomedisinada, takyk gurallarda, içgilerde we iýmitde, PCB çap etmekde we kondisionerde beýleki pudaklarda giňden ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Torba süzgüçiniň süzgüç meýdanyny we howa göwrümini nädip hasaplamaly?

  Torba süzgüçiniň süzgüç meýdanyny we howa göwrümini nädip hasaplamaly? Torba görnüşli orta netijelilik süzgüçleri üçin köp at bar we ulanylýan birlikleriň atlary başga. Aşakdaky atlar bar: orta netijelilik halta süzgüçleri, orta netijelilik süzgüç haltalary, orta netijelilik süzgüç ...
  Koprak oka